Gudstjänster

Vi firar gudstjänst med sång, bön och predikan varje söndag
klockan 11:00. På somrarna är tiden klockan 18:00. Efter våra
gudstjänster fortsätter gemenskapen runt fikaborden i
församlingsvåningen.

Äventyret


Vår söndagsskola heter Äventyret. Den pågår samma tid som
söndagsgudstjänsten. Efter ca 15 minuter går barnen ner i
Äventyrsrummet för samling med lekar, pyssel,
bibelundervisning och annat skoj. Ett par gånger per år har vi
familjegudstjänster.

Missionsgruppen/handarbetsgruppen


Varje måndag klockan 11:00 -13:00 samlas en grupp för att
virka och sticka till förmån för Ukraina. Varje samling innehåller
även en kort andakt och fika. Det som tillverkas förmedlas via
stiftelsen Filippus.
www.filippus.se


LP-möten


Varje tisdagskväll klockan 19:00 är det LP-möte i
församlingsvåningen. Mötena vänder sig till alla, men främst till
socialt utsatta människor. Mötena innehåller mycket sång,
musik och vittnesbörd. Varje gång serveras fika.

LP-verksamhet


finns i hela landet. www.lp-verksamheten.se


Kraftkällan – bön och lovsång


På onsdagar klockan 19:00 samlas vi till bön, lovsång och
ibland bibelstudium.


Youth


Församlingens ungdomsverksamhet kallas Youth. Tiden för
samlingarna är fredagar klockan 19:00.


Sångstunder

Församlingens sångare sjunger återkommande på kommunens
äldreboenden.


Mission


Församlingen har ända sedan bildandet haft ett stort
missionsintresse. Ett stort antal av de egna medlemmarna har
genom åren verkat som missionärer. Nu bidrar vi till underhåll
av Oscar Lindén, uppvuxen i församlingen, som leder IBRAs
arbete i Mellanöstern och Nordafrika. Vidare står vi som
utsändande av vår medarbetare i flyktingläger i Västsahara.
www.pingst.se


Förskolan Kompassen


1987 startade några av församlingens barnfamiljer en förskola i
form av föräldrakooperativ. Församlingen har sedan starten
varit samarbetspartner.
www.fskompassen.se


Mitt Secondhand och Biståndscenter


Församlingen är en av fyra frikyrkor som står bakom Mitt
Secondhand och Biståndscenter med tio butiker i regionen.
Huvudkontoret ligger i Timrå. Överskottet går till sociala insatser
och bistånd i Sverige och utomlands.
www.mittsecondhand.com


Stödboendet


Församlingen driver ett stöd- och motivationsboende i
samarbete med LP-mitt för personer med
missbruksproblematik. Föreståndare för LP arbetet är Roger
Henriksson.
www.lp-verksamheten.se

RPG


RPG-Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har lokalavdelning
i Timrå. Samlingarna hålls i Pingstkyrkan.
www.rpg.org.se

Hitta hit

Köpmangatan 38

86131 Timrå

Gudstjänst

Söndagar kl 11

Telefon
070-1086680

Add a new location

×
×