Vår historia

Bakgrund

På 1800-talet förekom stora väckelser i vårt land vilket ledde till att frikyrkliga samfund bildades. Många lämnade sig åt Gud och blev frälsta. Stora bönhus och kapell byggdes. I Medelpad dominerade baptistsamfundet. I Hamsta byggdes ett stort kapell. Efter de första årens expansion följde en period av andlig avmattning. Man ställde sig mycket oförstående mot den ”nya rörelsen”, pingstväckelsen, som förkunnade Andens dop och Andens nådegåvor. Sådan var ställningen när pingstväckelsen nådde Medelpad strax före och strax efter 1920-talet. Enskilda medlemmar i baptistförsamlingen i Hamsta hörde talas om Andens dop och hur Anden föll på andra platser och längtan tändes att själva få göra samma erfarenhet. 1920 kom en ny pastor till baptistkapellet i Hamsta, David Blomberg. Under hans fyra år i församlingen blev många frälsta och andedöpta. Människor blev också helade från sjukdomar. 1924 flyttade Blomberg från orten.

Församlingen bildas

2 februari 1925 bildade en skara på 16 vänner från baptistförsamlingen en fristående pingstförsamling, Sionförsamlingen i Horsta, senare Laggarberg. Dessutom ville sex andra vänner tillhöra församlingen men ha egen verksamhet i Rii. Redan på sommaren kunde församlingen sända ut Hilda Backlund som missionär till Kongo. I september 1926 kunde man inviga det nybyggda kapellet i Horsta som uppförts under stora uppoffringar. En månad senare började man hålla söndagsskola. Församlingen hade utpostverksamhet i Indal, Sulå och Rii Bergeforsen. 1929 bildade gruppen i Bergeforsen egen församling. 1944 anslöt sig gruppen i Sulå till Filadelfiaförsamlingen i Sundsvall och 1952 gjorde Indalsgruppen detsamma. Påsken 1939 drabbades församlingen av ett hårt slag när kapellet totalförstördes genom en brand. Redan samma år inköptes dåvarande baptistkapellet i Laggarberg som kom att bli ny möteslokal.

I februari 1937 lämnade 12 personer Östrands baptistförsamling för att bilda en fristående församling. Namnet blev Filadelfiaförsamlingen Östrand, senare ändrades namnet till Filadelfiaförsamlingen Vivsta. Man hyrde in sig i olika lokaler för sin verksamhet, bl a Missionskyrkan Vivstavarv och Metodistkapellet.

1954 förenades Sion Laggarberg och Filadelfia Vivsta till en församling. Man antog namnet Filadelfiaförsamlingen Timrå.

1958 började församlingen sitt kyrkbygge i centrala Timrå och allhelgonahelgen 1959 invigdes den nya kyrkan.

Hitta hit

Köpmangatan 38

86131 Timrå

Gudstjänst

Söndagar kl 11

Telefon
070-1086680

Add a new location

×
×